Substantiv

areal 1

(geografisk) område af en vis udstrækning

I en sætning

 • Søværnet er ved at rømme store arealer på Holmen, som ejes af staten

Placering

areal har 1 overbegreb (område)

Underbegreber

 • afvandingsområde: det område som et vandløb leder vand bort fra
 • bane: større afgrænset (fladt) område belagt med et særl ...
 • baneterræn: (indhegnet) område med jernbanespor, remiser e.l.
 • begravelsesplads: område hvor de døde ligger begravet
 • bosættelsesområde: tidligere ubeboet område hvor nogen har bosat sig ...
 • bræmme: langt, smalt areal langs kanten af et område el. m ...
 • butiksareal: samlet areal som en el. flere butikker dækker
 • byggeplads: (afspærret) område hvor et nyt byggeri er under op ...
 • cirkel: areal el. flade af form som en cirkel
 • firkant: rektangulært el. kvadratisk areal el. stykke
 • fællesareal: inden- og udendørsareal som er fælles for beboerne ...
 • gaffel: areal mellem en forgrenings to ben
 • gods: stort jordareal m.m. der hører til en hovedgård, e ...
 • grundareal: det jordområde som en grund udgør
 • indhegning: indhegnet område
 • jordstykke: (ingen definition)
 • kirkegård: indhegnet område der bruges som indviet begravelse ...
 • løkke: indhegnet el. på anden måde afgrænset stykke jord, ...
 • markjord: jordstykke anvendt til landbrug
 • opholdsareal: udendørs el. indendørs areal til at opholde sig på ...
 • rabat: smalt, aflangt og typisk grusbelagt el. græsbevoks ...
 • rum: udendørs område der er afgrænset af fx bygninger e ...
 • skolegård: afgrænset, udendørs areal ved en skole hvor elever ...
 • idrætsplads og sportsplads: udendørs areal indrettet til sport og idræt
 • terræn: bestemt (geografisk) område
 • trekant: areal el. flade af form som en (ligesidet) trekant
 • tørreplads: sted hvor noget hænges el. stilles til tørre
 • udenomsareal: (ingen definition)
 • uderum: udendørsareal
 • udstillingsareal: (ingen definition)
 • øvelsesområde: (ingen definition)

Egenskaber

Sted, Objekt og Natur