Substantiv

urt 2

plante med overjordiske dele som ikke er træagtige ...

I en sætning

 • Rejnfan kendes på sin stærke, krydrede duft. Det er en flerårig urt med høje, stift oprette stængler

Placering

urt har 2 overbegreber (planteorganisme)

Underbegreber

 • aftenpragtstjerne og pragtstjerne: 30-80 cm høj urt med grenet stængel, aflange blade ...
 • aftenstjerne: to- el. flerårig urt med stærkt duftende blomster
 • agerkål: 30-80 cm høj, enårig urt med gule blomster, der vo ...
 • akantus: op til 1 m høj, tidsellignende urt med fligede, ro ...
 • arve: urt med røde, femtallige blomster
 • benbræk: flerårig urt med vandret krybende jordstængel, svæ ...
 • blåklokke: 10-45 cm høj, spinkel urt der har lyseblå, nikkend ...
 • brøndkarse: op til ca. 60 cm høj urt med hvide blomster; dyrke ...
 • brøndsel: op til 1 m høj urt med gule el. hvide blomster
 • ålegræs og bændeltang: op til 2 m lang, flerårig urt der har lange, small ...
 • dagpragtstjerne og pragtstjerne: 25-60 cm høj urt med lodden stængel og store, røde ...
 • døvnælde: 25-50 cm høj, flerårig urt med groft savtakkede og ...
 • edelweiss: lav, flerårig urt med lodne stængler, smalle, afla ...
 • engelskgræs: flerårig urt med smalle, stedsegrønne blade i en t ...
 • fluefanger: ca. 20 cm høj, insektædende, flerårig urt hvis bla ...
 • belladonna og galnebær: urt med brunviolette blomster og sortglinsende, gi ...
 • galtetand: urt med rødlige el. evt. hvidgule blomster siddend ...
 • gederams: urt med høje, ranke stængler, lange, smalle blade ...
 • gedeskæg: urt med græslignende blade, bleggule blomster og e ...
 • ginseng: urt med hvidlig, knoldet rod
 • gipsurt: urt med spinkel stængel og små blomster i en klase ...
 • græskar: enårig plante med krybende vækst, store, grove bla ...
 • barsvælg og guldnælde: flerårig urt med gule blomster og hvide aftegninge ...
 • hamp: 1-3 m høj, busket urt med savtakkede blade og små, ...
 • hestebønne: ca. 1 m høj, enårig urt med hvidlige, sortplettede ...
 • hjertelæbe: 5-15 cm høj, flerårig urt med små gulgrønne blomst ...
 • iberis: urt el. halvbusk med smalle blade og hvide, røde e ...
 • jakobsstige: urt med smalle finnede blade og store, oftest blå ...
 • karse: op til 50 cm høj enårig urt hvis spæde kimplanter ...
 • kartoffel og kartoffelsort: op til 1 m høj flerårig plante med små hvide el. l ...
 • kermesbær: større urt med små grønne blomster i tætte stande ...
 • klokke og klokkeblomst: urt med oftest blå blomster hvis kronblade er voks ...
 • kobjælde: 10-30 cm høj urt med silkehårede blade og en enkel ...
 • kærminde: ca. 20 cm høj, flerårig urt med brede blade på lan ...
 • lærkespore: urt med fligede el. sammensatte blade og røde, hvi ...
 • markarve og sandvåner: op til 20 cm høj, spinkel urt med tynd, forgrenet ...
 • mimose: ca. 1 m høj urt med kuglerunde, lyserøde blomster ...
 • mungbønne: enårig ærteblomstret urt med små runde frø der kog ...
 • måneskulpe: 30-120 cm høj urt med violette blomster, store hje ...
 • natskygge: tokimbladet urt el. busk der tilhører natskyggefam ...
 • natviol: ca. 50 cm høj, toårig urt hvis blomster er gule me ...
 • okra: etårig urt med hjerteformede blade og gule blomste ...
 • pigæble: meget giftig urt med store hvide, tragtformede blo ...
 • porre: op til 50 cm høj, toårig urt hvis overjordiske del ...
 • portulak: tropisk urt med små blomster og ofte tykke (sukkul ...
 • reseda: urt med oprette stængler, spredte blade og små gul ...
 • ridderspore: urt der har fligede blade og fx blå, hvide el. ros ...
 • rude: urt el. halvbusk med blanke blade der indeholder ( ...
 • sandkryb: op til 20 cm høj, flerårig urt med tykke blade, la ...
 • sojabønne: enårig, op til 1 m høj, rigt forgrenet urt med lil ...
 • soløje: tokimbladet urt el. lav busk med stærkt farvede, o ...
 • spinat: enårig urt hvis blade er rige på vitaminer og mine ...
 • stedmoderblomst og stedmor: 10-30 cm høj urt med gule, hvide el. lilla blomste ...
 • strandbede: urt med op til 80 cm lange, kantede stængler der h ...
 • strandkål: op til 80 cm høj, flerårig urt med små hvide bloms ...
 • tobak: urt el. busk med hvide, røde el. gule blomster og ...
 • tomat: enårig urt med behårede blade, små gule blomster o ...
 • trevlekrone: 30-60 cm høj urt som har klæbrig stængel og lyserø ...
 • tvetand: urt med firkantet stængel, blade der minder om næl ...
 • tøffelblomst: urt el. busk med prikkede gule el. rødlige blomste ...
 • ulvefod: flerårig urt med gaffelgrenede stængler og tætsidd ...
 • vajd: op til 1 m høj blågrøn to- el. flerårig urt med op ...
 • virginiatobak: nikotinholdig urt med røde blomster og store blade

Egenskaber

Plante og Objekt