Substantiv

alge

primitiv, som regel vandlevende organisme der vari ...

Synonymer

algevækst

I en sætning

  • Næringssalte fremmer væksten af mikroalger i havet, og algerne bruger ilten, når de rådner på havbunden
  • Vandet .. er grønligt af alger, og man kan ikke se bunden, selv om der kun er omkring 2,50 m dybt

Placering

alge har 1 overbegreb (organisme)

Underbegreber

  • blågrønalge: primitiv, som regel encellet alge som ligner bakte ...
  • brunalge: brun el. brunlig alge som fortrinsvis vokser på ha ...
  • dræberalge: giftig alge der ved masseforekomst i havet el. i e ...
  • furealge: mikroskopisk, encellet alge der omgives af en cell ...
  • grønalge: grøn el. grønlig alge der både forekommer på land ...
  • diatomé og kiselalge: mikroskopisk, encellet alge som lever både i vand ...
  • rødalge: rød el. rødlig alge som vokser på havbunden, især ...

Egenskaber

Levende og Objekt