Substantiv

vektor 1

organisme som er bærer af et smitstof

Placering

vektor har 1 overbegreb (organisme)

Egenskaber

Levende og Objekt