Substantiv

rådplante

plante, bakterie el. svamp der lever af organiske ...

Synonymer

saprofyt

I en sætning

  • De fleste [bakterier] er saprofytter og lever på dødt organisk væv. Andre er parasitter og snylter i levende væv

Placering

rådplante har 2 overbegreber (planteorganisme)

Egenskaber

Plante og Objekt