Substantiv

ragtime

amerikansk, stærkt synkoperet musikstil der havde ...

Placering

ragtime har 5 overbegreber (rytmisk musikmusikformmusikkunstdisciplin)

Egenskaber

Tredjeordensentitet, Mental, Formål og Domæne