Substantiv

jordstykke

(ingen definition)

Placering

jordstykke har 2 overbegreber (arealområde)

Underbegreber

 • ager: jordstykke der bruges til dyrkning af afgrøder; dy ...
 • agerjord: jordstykke der bruges til dyrkning
 • bed: mindre, afgrænset område i en have hvor der vokser ...
 • brakjord: jordareal der ligger brak
 • eng: fugtigt, lavtliggende jordstykke med græs der fx u ...
 • fenne: jordstykke der er omgivet af grøfter på alle sider ...
 • græsareal: (ingen definition)
 • græsning: jordstykke hvor dyr kan græsse
 • græsplæne og grønsvær: jordstykke som er tæt bevokset med klippet græs, o ...
 • have: afgrænset område med græsplæne, træer, blomster m. ...
 • hustomt: jordstykke hvor der har ligget et hus
 • jordegods: jordareal som tilhører nogen
 • jordlod: (mindre) jordstykke, især landbrugsjord som man ha ...
 • jordtilliggende: jordstykke der hører til en landejendom
 • korridor: (smalt) jordstykke el. vandløb der forbinder to na ...
 • lod: mindre, afgrænset jordstykke betragtet ud fra dets ...
 • mosejord: jordareal hvorpå der ligger en mose
 • parcel: jordstykke der er udstykket fra et større jordområ ...
 • plæne: (stort) jordstykke som er tæt bevokset med klippet ...
 • såbed: jordstykke klargjort til såning
 • tilliggende: jordstykke som tilhører en ejendom
 • toft: indhegnet jordstykke i ældre tiders landsbyfælless ...
 • tomt: jordstykke hvor der har ligget en bygning, el. hvo ...
 • tun: (indhegnet) jordstykke el. gårdsplads ved et hus e ...
 • vang: (dyrket) jordstykke, fx en mark el. en eng brugt t ...
 • vingård: (indhegnet) jordstykke hvor der dyrkes vindruer
 • vænge: afgrænset jordstykke, fx en mark el. en eng der hø ...

Egenskaber

Sted, Objekt og Artefakt