Substantiv

område 2

sted, grund, areal e.l. som er (geografisk) afgræn ...

I en sætning

 • det [må] frarådes, at barnet cykler i trafikerede områder

Placering

område har ingen overbegreb

Alignering

Det Engelske Wordnet har begreber der svarer til det Danske:
 • (Engelsk) area, expanse og surface area: the extent of a 2-dimensional surface enclosed within a boundary
 • (Engelsk) region: a large indefinite location on the surface of the Earth

Underbegreber

 • afkrog og krog: afsides beliggende sted
 • afstrømningsområde: (ingen definition)
 • arbejdsløshedsområde: (ingen definition)
 • arbejdsområde: større el. mindre areal hvor én el. flere personer ...
 • areal: (geografisk) område af en vis udstrækning
 • baggrund: område der for beskueren er bag noget el. nogen; b ...
 • bakkehæld og bakkeskråning: side af en bakke
 • baneanlæg: større område med baner beregnet til sport el. en ...
 • baneanlæg: større område med jernbaneskinner
 • bestemmelsessted og destination: mål for en rejse el. en transport
 • boplads: lille område med enkle, primitive huse
 • brandplet, brandsted og brandtomt: sted hvor der har været ildebrand; nedbrændt bygni ...
 • brændpunkt: sted hvor noget vigtigt el. interessant foregår
 • bund: del af jordoverfladen der er dækket af vandet i en ...
 • by: tæt bebygget område med gader, boliger og andre by ...
 • bykvarter og byområde: område i en by
 • byområde: tæt befolket område med boliger, veje, forretninge ...
 • byzoneområde: (ingen definition)
 • børneområde: område indrettet specielt til børn
 • centrum: sted der er geografisk midtpunkt el. centrum for b ...
 • cirkusplads: stort, åbent område hvor et cirkus kan opslå sit t ...
 • containerterminal: sted, fx havn el. godsbanegård, som er specielt in ...
 • cykelstald: større rum el. overdækket område med stativer til ...
 • distrikt: afgrænset geografisk område som erhvervsmæssigt, a ...
 • dybdeskarphed: det område inden for hvilket et kameraobjektiv er ...
 • dyrepark: større, indhegnet område hvor dyr holdes indespærr ...
 • dækningsområde: geografisk område der dækkes af fx en tv-sender el ...
 • enklave: afgrænset område som er helt omgivet af et andet o ...
 • esplanade: fladt, åbent område mellem en befæstning og anden ...
 • euroområde: (ingen definition)
 • fangstplads: område på land el. på havet hvor der drives fangst ...
 • farezone: område hvor det er farligt at opholde sig, fx et o ...
 • felt: område hvor der til alle punkter svarer en bestemt ...
 • felt: område til søs el. på land hvor der findes et best ...
 • feriemål, rejsemål og turistmål: sted hvortil mange rejser på ferie
 • finger: stort, langstrakt område der, evt. i kraft af bypl ...
 • forborg: befæstet område i tilknytning til en borg
 • forgrund: område der for beskueren er i den forreste del af ...
 • forsøgsområde: (ingen definition)
 • fredning: område, bygning e.l. som er fredet
 • friland: jordområde under åben himmel, især til dyrkning af ...
 • fællesareal: (grønt) område der er fælles for beboerne i en beb ...
 • gård og gårdanlæg: udendørs område der er (næsten helt) omgivet af by ...
 • gård: afgrænset område hvor der holdes dyr
 • handelsområde: (ingen definition)
 • havneområde: (ingen definition)
 • havneplads: ubebygget el. delvis bebygget landareal der er bel ...
 • helligdom: hellig bygning, område el. ting som danner ramme o ...
 • himmelstrøg: egn el. område et sted på jordkloden
 • hjørne: mindre område der ligger helt ud til et af de sted ...
 • horisont: område omkring denne linje; meget fjernt sted
 • højtryk og højtryksområde: område i atmosfæren der har højere lufttryk end om ...
 • intethed: tomt el. ukendt område
 • kaj: fladt areal der ligger langs et havnebassin e.l., ...
 • kalifat: område der regeres af en kalif
 • katastrofeområde: geografisk område hvor der er indtruffet en (natur ...
 • kerneland: geografisk område der regnes for en central del af ...
 • kerneland: geografisk område hvor en bestemt ideologi, religi ...
 • klimabælte og klimazone: hver af de syv hovedzoner som Jorden kan inddeles ...
 • kosmos og univers: Jorden og verdensrummet med alt hvad der befinder ...
 • kraftfelt: område hvor en bestemt fysisk kraft (fx elektricit ...
 • kulturområde: geografisk område der er kendetegnet ved en bestem ...
 • kælderafdeling: område med flere funktionsrum i kælderetagen under ...
 • kålgård og køkkenhave: område i en have hvor man dyrker grøntsager og kry ...
 • land og territorium: landområde, søområde el. luftrum som en stat har h ...
 • landingsplads: plant, frit område hvor et luftfartøj kan lande
 • landområde: større jordareal el. landstrækning
 • lavtryk: område i atmosfæren hvis centrum har lavere lufttr ...
 • lejr: indhegnet område med flere mindre bygninger hvor d ...
 • lejr: område med telte, vogne, barakker e.l. hvor en gru ...
 • lokalitet: sted el. område med en beliggenhed el. karakter de ...
 • lokalitet: sted el. område med en beliggenhed el. karakter de ...
 • losseplads: område hvor affald afleveres og opbevares
 • lufthavn: område hvor især større fly kan starte, lande osv. ...
 • luftrum: område i luften over et landområde, især over et l ...
 • lys: område der er oplyst i forhold til omgivelserne
 • magnetfelt: område som påvirkes af magnetiske kræfter
 • magnetosfære: det område uden om et himmellegeme hvor dets eget ...
 • mellemgrund: område der for beskueren er mellem den forreste og ...
 • moseområde: (ingen definition)
 • myretue: stort, uoverskueligt område med mange (arbejdende) ...
 • mørke: område der (næsten) er uden lys, og hvor man derfo ...
 • naturområde: geografisk område med uberørt el. velbevaret natur
 • nærområde: område som befinder sig i umiddelbar nærhed af et ...
 • omgivelse: landskab, bebyggelse el. anden form for fysiske ra ...
 • omkreds: geografisk område inden for en mere el. mindre præ ...
 • område: afgrænset del af et større hele, fx en genstand, e ...
 • opland: område el. anden helhed der udgør grundlaget for e ...
 • park: område hvor en række genstande, fx maskiner af sam ...
 • parkeringsplads og p-plads: område til at parkere biler på, ofte med afmærkede ...
 • parkeringsplads: (afmærket) område hvor fx en enkelt bil el. motorc ...
 • parti: afgrænset område el. del af en større helhed, fx e ...
 • plads: åbent, ubebygget område, ofte med en bestemt funkt ...
 • plads: sammenhængende areal el. rumfang der er frit, tilg ...
 • pol: hvert af de to punkter hvor Jordens rotationsakse ...
 • provins: den del af et land som ligger uden for hovedstadso ...
 • rum: området uden for Jordens atmosfære, dvs. der hvor ...
 • sfære: (naturligt afgrænset) område
 • sikkerhedszone: geografisk område som kontrolleres militært af et ...
 • skydeplads: større område til militære skydeøvelser
 • smeltedigel: sted hvor ting el. personer fra forskellige kultur ...
 • strækning: (nærmere angivet) stykke af en vej el. rute
 • synsvidde: det område som en person er i stand til at se fra ...
 • søfront: område, husrække el. facade der vender ud mod en s ...
 • terrasse: plant, ofte flisebelagt område i niveau med det om ...
 • territorium: område som ejes af en forening, virksomhed e.l.
 • territorium: område som er afgrænset i en vis henseende, el. so ...
 • tidszone: større geografisk område (zone) hvor man af prakti ...
 • trekant: geografisk område afgrænset af linjer trukket mell ...
 • turistområde: (ingen definition)
 • tyngdefelt: område hvor en genstand, på ethvert sted i området ...
 • tøjrslag: cirkelformet område som et dyr der er tøjret til e ...
 • tømmerplads: område hvor der opbevares tømmer
 • udbredelsesområde: (ingen definition)
 • undergrund: mere el. mindre dybtliggende geologiske formatione ...
 • uroområde: (ingen definition)
 • urørlighedszone: område som ikke må berøres, overskrides e.l.
 • vand: stor samlet mængde af væsken vand i naturen, fx en ...
 • verdensrum: området uden for Jordens atmosfære, hvor bl.a. de ...
 • verdensrum: dette område samt Jorden og dens atmosfære
 • vækstområde: erhvervsmæssigt el. geografisk område der er i (øk ...
 • ødelæggelse: noget der er ødelagt

Egenskaber

Sted og Objekt