Substantiv

krop 3

et menneskes el. et dyrs fysiske struktur beståend ...

Synonymer

system og organisme

I en sætning

 • Slagterlærlingen yndede at prale af sin store stærke krop på 190 cm og 100 kilo
 • solskin og frisk luft [vil] hjælpe med at afgifte kroppen og genopbygge sundhed
 • Gennemsnitlig tager det føden omkring 24 timer at passere gennem hele systemet

Placering

krop har 1 overbegreb (organisme)

Alignering

Det Engelske Wordnet har begreber der svarer til det Danske:
 • (Engelsk) human body, physical body, material body, soma, build, figure, physique, anatomy, shape, bod, chassis, frame, form og flesh: alternative names for the body of a human being
 • (Engelsk) body, organic structure og physical structure: the entire structure of an organism (an animal, plant, or human being)

Underbegreber

 • anatomi: (en del af) en persons krop, bl.a. som seksuelt ob ...
 • kadaver: et menneskes (hærgede el. uformelige) krop
 • kadaver: et menneskes el. dyrs døde krop
 • korpus og menneskekrop: et menneskes krop
 • krop: den menneskelige krop betragtet som mål for seksue ...
 • krop: et dødt menneskes el. dyrs krop
 • kvindekrop: en kvindes krop; krop hvis udseende og egenskaber ...
 • kvindeskikkelse: en kvindes krop el. fysiske fremtoning
 • kød og legeme: et menneskes (levende el. døde) krop
 • legeme: et dyrs krop
 • lig: et menneskes (el. et dyrs) døde krop
 • mandekrop: en mands krop; krop hvis udseende og egenskaber er ...
 • slagtekrop: krop af et dyr der er slagtet med henblik på brug ...

Egenskaber

Levende og Objekt