Substantiv

redskab 1

genstand der ofte er konstrueret forholdsvis simpe ...

I en sætning

 • han lover dem, at de skal få rifler, knive og andre redskaber, hvis de tager med

Placering

redskab har 1 overbegreb (genstand)

Alignering

Det Engelske Wordnet har begreber der svarer til det Danske:
 • (Engelsk) instrument: a device that requires skill for proper use

Underbegreber

 • afretter: redskab til at gøre en flade el. linje lige med
 • applikator: lille pensel- el. spatellignende redskab der fx br ...
 • ballon: ballon som færdselspolitiet kan kræve at en bilist ...
 • blyantsspidser: redskab til at spidse blyanter med
 • bor: redskab til at bore huller med, ofte udformet som ...
 • brevpresser: tung genstand der bruges til at tynge bunker af pa ...
 • briller: genstand der minder om et par briller, og som brug ...
 • brækjern: kraftig jernstang, som regel med flade, skarpe end ...
 • bue og violinbue: redskab hvormed man stryger hen over strengene på ...
 • bådshage: redskab der består af et langt skaft med en krog o ...
 • TOP: Inserted by DanNet: redskab til at bære med
 • bøjle: smalt, bueformet stykke træ, plastic el. metal som ...
 • børste: redskab der består af en plade af træ, plast e.l. ...
 • cigarklipper: redskab til at klippe spidsen af en cigar
 • den elektriske stol: redskab til henrettelse af mennesker, udformet som ...
 • donkraft: redskab el. anordning der mekanisk el. vha. hydrau ...
 • dorn: redskab i form af en lille metalstang som i den en ...
 • dorn: redskab, maskindel e.l. i form af en (lille) rund ...
 • drejeskive: vandret, roterende skive som en keramiker bruger t ...
 • drejestål: skærende værktøj på en drejebænk, i form af en met ...
 • ekspander: redskab som består af en stram fjeder med to håndt ...
 • fangstredskab: (ingen definition)
 • fejebakke, fejeblad og fejespån: redskab med bredt blad og kort skaft, beregnet til ...
 • fil: aflang og typisk flad metalstang med ru overflade ...
 • fiskeredskab: (ingen definition)
 • fladjern: flad jernstang der bruges som byggemateriale m.m.
 • flaskerenser: redskab til at rense flasker med i form af et styk ...
 • fluesmækker: redskab der består af et langt, tyndt, fjedrende s ...
 • gabestok: strafferedskab bestående af en pæl el. et bræt med ...
 • gastænder: redskab der vha. en gnist el. en glødetråd kan ant ...
 • graveredskab: (ingen definition)
 • greb og håndgreb: (del af) genstand beregnet til at gribe fat i for ...
 • grejer: sammenhørende redskaber, hjælpemidler el. ejendele
 • gymnastikredskab: redskab der bruges til gymnastik
 • haspe: redskab til at vinde garn el. tråd op på, beståend ...
 • TOP: Inserted by DanNet: redskab til at arbejde i haven ...
 • hegle: redskab som består af et bræt med rækker af spidse ...
 • hjulspind: (ingen definition)
 • hjælpemiddel: redskab, genstand el. metode der er nødvendig el. ...
 • blok og huggeblok: stykke af en træstamme der bruges som underlag når ...
 • hulbånd: langt, smalt stykke metal med huller i der fx brug ...
 • hullemaskine: redskab el. maskine til at lave huller med, fx i p ...
 • husgeråd, kogegrej, køkkengrej, køkkenredskab, køkkenting, køkkentøj og køkkenudstyr: redskaber der bruges til madlavning og spisning
 • håndredskab: (ingen definition)
 • håndsving: metalstang, ofte med to vinkelrette knæk, hvor den ...
 • hæklenål: redskab af form som en stor nål hvis spidse ende d ...
 • hævert: redskab der bruges til at løfte en mængde væske ud ...
 • ildrager: jernstang, ofte med en krog foran og et porcelæns- ...
 • instrument: (mindre) redskab el. værktøj, især til udførelse a ...
 • isskraber: redskab der består af et kort skaft og et hoved me ...
 • isøkse: økselignende redskab med et hoved der har én spids ...
 • jern: genstand el. redskab af jern
 • kag: strafferedskab bestående af en forhøjning af træ m ...
 • kam: fladt redskab med stive, sylelignende tænder til a ...
 • kam: redskab, maskindel e.l. med hakker el. tænder til ...
 • kavalet: drejelig skive (på stativ) hvorpå en billedhugger, ...
 • klaptræ: redskab som består af to korte, sammenhængslede br ...
 • klemme: redskab som vha. en fjederanordning klemmer sammen ...
 • klo: redskab der består af én el. flere metalhager der ...
 • kløpind: pind el. lignende redskab man kan klø sig med
 • knebel: lille, tyk pind, klud el. anden genstand der putte ...
 • kniv: redskab til at skære el. stikke med, bestående af ...
 • koben: kraftig jernstang der er bøjet som en krog i den e ...
 • kost: redskab som består af en børste med et skaft, og s ...
 • krøllejern: stavformet el. sakseformet redskab der varmes op, ...
 • kæp: et sådant stykke træ brugt som hjælpemiddel til at ...
 • kærne: redskab hvormed man fremstiller smør ved at piske ...
 • kølle: redskab til anslag af et strenge- el. slagtøjsinst ...
 • landbrugsredskab: redskab el. teknisk hjælpemiddel som anvendes på e ...
 • legeredskab: (ingen definition)
 • fyrtøj og lighter: redskab som kan frembringe en lille flamme til at ...
 • lineal: skinne af fx plastic el. træ til at slå lige streg ...
 • lod og vægt: (metal)genstand som har en bestemt, nøje afpasset ...
 • lyseslukker: (metal)redskab til at slukke et stearinlys med, fx ...
 • løftestang og vægtstang: stang hvormed en tung genstand kan vippes el. løft ...
 • madonna, øljern, øloplukker og samfundshjælper: redskab til åbning af flasker med kapsellåg
 • magnet: genstand, fx et redskab el. en komponent, som fysi ...
 • massagerulle: redskab som rulles hen over huden for at massere d ...
 • moppe: redskab som fx kan bestå af en dusk lange, tykke s ...
 • mus: lille redskab som bevæges med hånden på en vandret ...
 • TOP: Inserted by DanNet: redskab til at måle med
 • neglerenser: redskab med et aflangt, spidst blad som bruges til ...
 • nål: lille aflangt, tyndt og spidst redskab der har et ...
 • nål: lille aflangt, tyndt og spidst redskab som er fors ...
 • nål: lille aflangt, spidst og undertiden hult redskab d ...
 • nøddeknækker: redskab til at knække (hassel)nødder med, ofte i f ...
 • nøgle: aflangt stykke metal e.l. som er slebet til el. på ...
 • ostehøvl: redskab til at skære ost i skiver med, bestående a ...
 • pegepind: lang, tynd pind som bruges når man for en større f ...
 • pen: lille, aflangt redskab af form som en pen bruges f ...
 • pensel: redskab som består af hår el. børster der sidder i ...
 • pibe: redskab til at ryge tobak med, bestående af en lil ...
 • pibekradser: redskab til at rense et pibehoved med
 • pind og strikkepind: lang (tynd) pind af metal, kunststof el. træ som e ...
 • pind: langt, tyndt og lige stykke af tildannet træ, ofte ...
 • pinebænk: redskab hvorpå man spænder et menneske fast og uds ...
 • pisk: redskab til at slå el. straffe nogen med el. til a ...
 • pistil og støder: kort, tung stang som forneden er afrundet el. udfo ...
 • pren: spidst redskab til at stikke el. udvide huller i s ...
 • produktionsmiddel: redskab el. materiale der indgår i en produktionsp ...
 • optrækker og proptrækker: redskab til åbning af flasker med (kork)prop; har ...
 • puster: redskab hvormed man puster luft på ild el. gløder ...
 • radernål: spidst redskab der bruges til at indridse et motiv ...
 • rambuk: redskab til nedramning af pæle, bestående af et st ...
 • rambuk: tung, aflang genstand, ofte med et solidt hoved i ...
 • regnebræt: hjælpemiddel til at foretage simple regnestykker m ...
 • regnestok: mekanisk hjælpemiddel til beregninger, fx multipli ...
 • remedium: nødvendigt el. praktisk redskab el. udstyr
 • retholt: lige stang af træ el. metal som har rektangulært t ...
 • rive: redskab der består af et skaft påsat en mindre, tv ...
 • rok og spinderok: apparat som bruges til at spinde garn med idet en ...
 • rørepind: (ingen definition)
 • saks: klipperedskab hvor to klinger der krydsvis holdes ...
 • skinne: tynd, flad og oftest aflang (metal)genstand som br ...
 • skohorn: skeformet redskab der gør det lettere at få en sko ...
 • skrabejern: redskab bestående af et kort skaft med et kort, af ...
 • skraber: redskab til at barbere sig med, bestående af et ko ...
 • skriver, skriveredskab og skrivetøj: (ingen definition)
 • skruestik: redskab til fastspænding af genstande mellem en fa ...
 • skytte og skyttel: aflangt, fladt og smalt redskab som indeholder en ...
 • skærebrænder: redskab hvormed man kan skære i jern og stål idet ...
 • skærekasse: kasse uden endestykker, forsynet med saveriller ti ...
 • slynge: redskab el. apparat der under en hurtig roterende ...
 • sneskraber: redskab bestående af et langt skaft med en metalpl ...
 • snittap: redskab til skæring af indvendigt gevind i rør, mø ...
 • spanskrør: tynd og smidig pind til korporlig afstraffelse
 • spatel: redskab af glas der består af en lille rund skive ...
 • sprøjte: redskab forsynet med en smal åbning hvorigennem en ...
 • spænde: genstand der med en særlig lukkeanordning holder n ...
 • startblok: indstilleligt redskab som en sprinter placerer fød ...
 • stav: forholdsvis langt og slankt, groft tildannet stykk ...
 • stav: lang, tynd stang af fx træ el. metal til at holde ...
 • stempel: redskab til trykning el. presning af en fast (kort ...
 • stige: redskab som består af to parallelle stænger forbun ...
 • stok: lang, tynd genstand af træ el. metal, ofte med hån ...
 • stopper: redskab der bruges til at trykke tobakken sammen i ...
 • strammer: redskab el. indretning som man bruger for at stram ...
 • strygestål: ca. 30 cm lang, riflet stålstang med håndtag, til ...
 • styreredskab: (ingen definition)
 • stål: redskab af stål, typisk til at skære el. slibe med
 • støvleknægt: redskab som bruges til at trække en stramtsiddende ...
 • sugekop: skål- el. kopformet redskab el. skive af gummi e.l ...
 • sugerør: tyndt plasticrør beregnet til at suge en drik op i ...
 • svaber: redskab der bruges til rengøring af gulve
 • sving: (del af) redskab som svinger el. drejer noget rund ...
 • svupper: redskab med gummisugekop der vha. et frembragt und ...
 • talerør: langt rør der er forsynet med en tragt i begge end ...
 • tamp: afstraffelsesredskab der består af ét el. flere st ...
 • tandstikker: lille, tynd og spids pind som bruges til at fjerne ...
 • tragt: redskab bestående af en åben, ofte kegleformet beh ...
 • tromle: tung, fx cementfyldt jerncylinder der bruges til a ...
 • trækølle: redskab der består af et rundt skaft med et træhov ...
 • tænder: redskab der kan frembringe en lille flamme, en glø ...
 • tæppebanker: ketsjerlignende redskab fremstillet af snoede og f ...
 • udtrækker: redskab el. mekanisme der trækker noget ud, fx en ...
 • valkebræt: (ingen definition)
 • vatpind: tynd pind af træ el. plastic forsynet med en lille ...
 • vifte: halvcirkelformet, sammenfoldelig genstand af fx si ...
 • vinkel: redskab i form af en retvinklet metallineal forsyn ...
 • våben: redskab som bruges til angreb el. forsvar
 • håndværktøj og værktøj: hjælpemiddel el. samling af hjælpemidler til udfør ...
 • væv og vævestol: redskab hvorpå man kan fremstille tekstilstof ved ...
 • øse: redskab der minder om en dyb ske med langt skaft a ...

Egenskaber

Instrument, Artefakt og Objekt