Substantiv

vandplante

plante der vokser i vand, og hvis blade befinder s ...

I en sætning

 • Åkanderne er flerårige vandplanter med en tyk stængel, som er rodfæstet i dyndbunden

Placering

vandplante har 2 overbegreber (planteorganisme)

Underbegreber

 • andemad: lille, fritsvømmende vandplante hvis stængel og bl ...
 • blærerod: 20-50 cm høj, insektædende vandplante uden rødder ...
 • bukkeblad: vandplante der har en lang, krybende jordstængel p ...
 • bundplante: vandplante der vokser på bunden af en sø e.l.
 • bækarve: lille, glat vandplante med modsatte blade og små, ...
 • frøbid: frit svømmende vandplante med små blanke, hjertefo ...
 • gul åkande: vandplante med ovale, flydende blade og med små gu ...
 • havgræs: flerårig vandplante med trådagtige stængler og sma ...
 • hornblad: fritsvømmende vandplante med tætte kranse af trådl ...
 • krebseklo: fritsvømmende vandplante med lange, takkede blade ...
 • lotus: tropisk el. subtropisk vandplante med store, smukk ...
 • najade: enkimbladet, undersøisk vandplante
 • nøkkerose: vandplante med flydende, runde el. hjerteformede b ...
 • søblad: vandplante med blanke, hjerteformede blade i vando ...
 • tusindblad: vandplante med kranse af fint fligede, trådlignend ...
 • tvepibet lobelie: 15-40 cm høj vandplante med små lyseblå blomster p ...
 • vandaks: vandplante med små blomster placeret i aks der sti ...
 • vandpest: vandplante som har lange ranker med små blade i kr ...
 • vandranunkel: vandplante hvis blomster har fem kronblade der er ...
 • åkande: vandplante med store runde, flydende blade og med ...
 • åkande og nøkkerose: vandplante med runde, hjerteformede blade der flyd ...

Egenskaber

Plante og Objekt