Verbum

mæske sig

spise el. drikke i store mængder el. med stort vel ...

I en sætning

  • Jeg skal gennembore dig lige på stedet og smide din radmagre krop ud over rækværket, så hundene kan få noget at mæske sig med! brølede vagten

Placering

mæske sig har 3 overbegreber (spiseindtagegøre)

Egenskaber

Uafgrænset begivenhed, Agentiv, Fysisk og Formål