Verbum

fortære 1

indtage og synke en portion mad og drikke

I en sætning

  • Ved køb af drikkevarer i cafeteriet, kan medbragt mad også fortæres udenfor ved cafeteriets borde
  • Småfugle kan fortære store mængder overvintrende larver

Placering

fortære har 3 overbegreber (spiseindtagegøre)

Egenskaber

Afgrænset begivenhed, Agentiv, Fysisk og Formål