Verbum

styrke sig

kvikke sig op el. få nye kræfter ved at spise el. ...

I en sætning

  • min mand kom ind i stuen med en flaske Jägermeister og et par glas, så vi kunne styrke os lidt

Placering

styrke sig har 3 overbegreber (spiseindtagegøre)

Egenskaber

Uafgrænset begivenhed, Agentiv, Fysisk og Formål