Verbum

dinere

spise et fint middagsmåltid

Placering

dinere har 3 overbegreber (spiseindtagegøre)

Egenskaber

Uafgrænset begivenhed, Agentiv, Fysisk og Formål